Profesör

Dr. Mehmet KARAAYVAZ

Allerji ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı

ANA SAYFA

 

Özgeçmiş ve İletişim Bilgileri

 

 

ÜRTİKER VE ANJİOÖDEM NEDİR ?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 

 

 

Ürtiker ve anjioödem hastalarının dikkat etmesi gereken husular nelerdir?

Aşağıda özetlenen bu konular, ilaç tedavisinin başarılı olması ve ürtiker-anjioödem ataklarının tekrar etmemesi açısından önem taşımaktadır:

1. Kullanılan diğer İlaçlar:

Bazı ilaçlar etki mekanizmaları nedeniyle ürtiker ve anjioödeme neden olabilmektedir. Aynı zamanda kronik ürtiker-anjioödemde atakların sık tekrar etmesi ve tedavinin başarısız olmasından sorumludurlar.
Bu ilaçların başında aspirin (asetil salisilik asit) gelmektedir. Aspirin ürtiker ve anjioödemin tüm formlarında sakınılması gereken bir ilaçtır.
Hastalar çoğu kez doğrudan “aspirin tablet” olarak kullanmasalar da, farkında olmadan aspirin almaktadırlar. Çünkü reçetesiz olarak satılabilen ve “grip ilacı” olarak adlandırılan farklı isimlerdeki ilaçların birçoğunun içeriğinde aspirin vardır.

ASPİRİN ELİMİNASYONUNDA VURGULANMASI GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTA VARDIR !

Bazı kalp hastalarına halk arasındaki deyimiyle “kanı sulandırmak” amacıyla (antiagregan olarak) düşük dozlarda aspirin verilmektedir.

Bu grup hastalar kardiyoloji ve allerji uzmanı hekimlere danışmadan, kalp hastalığı yönüyle önem arzeden bu tedaviyi kendi kendilerine kesmemelidirler.

Aspirin dışında, “ağrı kesici” olarak kullanılan birçok ilaç ürtiker-anjioödem hastalarında şikayetleri artırmaktadır.

Bu grup ilaçlar tıpta NSAİ ilaçlar (Non Steroid Anti-İnflamatuvar) olarak adlandırılır. Halk arasındaki bilinen şekliyle “romatizmal ilaçlar” da denen bu grupta birçok ilaç vardır.
Ürtiker-anjioödem şikayetleri olan hastalar hekim bilgisi olmadan bu tür ilaçları gelişigüzel kullanmamalıdırlar.

Yine bazı gribal ilaçlar ve ağrı kesiciler içinde bulunabilen “kodein” maddesi de ürtiker-anjioödem hastalarında şikayetleri artırdığından kullanılmaması gereken ilaçlar arasındadır.
Parasetamol içeren ağrı kesicilerin, ürtiker-anjioödem hastalarında güvenli olarak kullanılabileceği söylenmektedir. Ancak, bu ilaç ta özellikle yüksek dozda (2 tablet) alındığında aspirin ve NSAİ ilaçlara benzer şekilde etki yapmaktadır. Bu nedenle çok gerekmedikçe ve hekim bilgisi olmadan kullanımaması gereken ilaçlar arasındadır.

Bir grup yüksek tansiyon ilacı anjioödeme neden olmaktadır. ACE inhibitörü olarak adlandırılan bu ilacı kullanan bazı hastalarda yüzde, dudaklarda ve göz kapaklarında şişlikler oluşturmaktadır.

Bu tür ilaçları kullanan yüksek tansiyon hastaları, böyle bir durumla karşılaştıklarında mutlaka tedaviyi başlayan hekime başvurmalı ve hekim kontrolünde başka bir yüksek tansiyon ilacına geçilmelidir.

İlaçlarla ilgili olarak vurgulanması gereken son nokta da şudur: Tüm ilaçların ürtiker ve anjioödem şeklinde şikayetlere neden olma potansiyeli vardır. Bu nedenle HİÇBİR İLAÇ HEKİM BİLGİSİ OLMADAN KULLANILMAMALIDIR.

2. Gıdalar :

Bazı kronik ürtiker-anjioödem vakalarında altta yatan neden gıda allerjisi olabilmektedir. Bu tür allerjiler, birtakım özel testler ile ortaya konabilir ve sorumlu olduğu düşünülen gıda diyetten çıkartılarak tedavi sağlanır.

3. Gıda katkı maddeleri:

Doğal gıdalar dışında kalan ve “gıda boya ve katkı maddeleri” olarak adlandırılan bazı maddeler de hastalarda şikayetlerin artmasına neden olabilmektedir.
Boya maddeleri arasında en sık olarak “tartrazin” sorumlu tutulmaktadır. Bu madde gıdalara sarı renk vermek amacıyla kullanılmaktadır.
Boya maddeleri dışında benzoik asit, sorbik asit ve nitrik asit v.b. birçok katkı maddesi hazır gıdaların içinde bulunmaktadır. İçinde bu tür katkı ve boya maddeleri bulunan gıdalardan uzak durmak, ürtiker-anjioödem şikayetlerinin kontrol altına alınmasında kısmen de olsa faydalı olmaktadır.
Ayrıca, baharatlar da birçok hastada ürtiker –anjioödem şikayetlerini artırmaktadır. Bu nedenle ürtiker şikayeti olanların tüketmemesi gereken gıda maddeleri arasındadır.

4. Alkollü içecekler:

Alkol içeren içeceklerden özellikle bira ve şarap gibi fermentasyon yoluyla elde edilenler ürtiker-anjioödem şikayetlerini artırmaktadır. Hastaların bu tür içecekleri tüketmemesi şikayetlerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır.

 

 

 

YenCan Ajans 2008